Σεμινάρια χρήσης του προγράμματος στοιχειοθεσίας Latex

Το Latex είναι μια γλώσσα μορφοποίησης κειμένου για συγγραφή επιστημονικών άρθρων και κυρίως εγγράφων που περιέχουν μαθηματικό κείμενο. Διαθέτει ειδικές εντολές που επιτρέπουν την εύκολη δόμηση κειμένων και τη σωστή εμφάνιση και κατασκευή μαθηματικών εξισώσεων.
Στο σεμινάριο θα μελετήσουμε, μεταξύ άλλων τα παρακάτω: 
  • Τι είναι το Latex, Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα σε σχέση με κλασσικούς επεξεργαστές κειμένου, Οδηγίες λήψης και οδηγίες εγκατάστασης, Οδηγίες εγκατάστασης πακέτων.
  • Βασικές εντολές δημιουργίας κειμένου. Είδη αρχείων, παράγραφοι, Τίτλοι, περιεχόμενα, κεφάλαια, περιθώρια σελίδας.
  • Εισαγωγή περιβαλλόντων (environments), περιβάλλον αρίθμησης (enumerate, itemize). Ορισμός νέου περιβάλλοντος (για θεώρημα, ορισμό, παράδειγμα κτλ), Διαφορετικοί τρόποι αρίθμησης τους.
  • Δημιουργία μαθηματικών παραστάσεων, (πακέτο amsmath, environment equation, multline, eqnarray, array, matrix) και αρίθμηση. Environment tabular, για δημιουργία πινάκων με δεδομένα.
  • Υπερσύνδεσμοι, πακέτο hyperref, και δημιουργία αναφορών μέσα στο κείμενο. Δημιουργία Βιβλιογραφίας.
  • Ελληνικά στο Latex, επιλογή προεπιλεγμένης γλώσσας (για τίτλους, περιεχόμενα κτλ) και αλλαγή γλώσσας.
  • Πακέτο beamer για τη δημιουργία παρουσιάσεων στη Latex.
  • Γενικό debugging, σχόλια για συνηθισμένα λάθη στη χρήση εντολών κτλ.

 Το εργαστήριο θα έχει την παρακάτω δομή. Στο δικό μας υπολογιστή που θα είναι συνδεδεμένος σε projector, θα έχουμε ανοιχτό το πρόγραμμα της Latex. Εκεί, ξεκινώντας από το μηδέν, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να χτίζουμε ένα κείμενο, εξηγώντας τη διαδικασία και τις εντολές που χρησιμοποιούμε. Το κοινό θα μπορεί είτε να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή του για να γραφεί και αυτό ένα κομμάτι του κειμένου για να βλέπει το αποτέλεσμα, ή απλώς να κρατάει σημειώσεις για τη σωστή χρήση των εντολών. Σαν βοηθητικό υλικό θα έχουμε ένα αρχείο pdf με την παρουσίαση μας που θα περιέχει συμπυκνωμένο το υλικό. Αυτό θα βοηθάει σε όσους θέλουν να γράφουν ταυτόχρονα τον κώδικα.

Συνολικά το υλικό που θα παρέχουμε στο τέλος είναι:
1.  Τις διαφάνειες της παρουσίασης που μπορούμε να διανέμουμε από πριν σε pdf ώστε να τις έχουν ανοιχτές στον υπολογιστή τους.
2. Ένα βιβλίο χρήσης της Latex το οποίο υπάρχει δωρεάν διαθέσιμο online
3. Με το πέρας του εργαστηρίου, θα πάρετε και το αρχείο με τον κώδικα Latex που θα κατασκευάσετε βήμα-βήμα.