Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ε.Μ.Ε.) του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 11-5-2015, συστάθηκε σε σώμα στις 18-5-2015 με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος:                 Φυλάκης Αθανάσιος -Μαθηματικός Δ.Ε.
Α΄ Αντιπρόεδρος:        Θωμαΐδης Ιωάννης -Σχολικός Σύμβουλος
Β΄ Αντιπρόεδρος:        Μωυσιάδης Πολυχρόνης -Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ
Γεν. Γραμματέας:        Πούλος Ανδρέας -Σχολικός Σύμβουλος
Ειδ. Γραμματέας:        Παπαδοπούλου Ίρις -Μαθηματικός Ι.Ε.
Ταμίας:                      Καραγιάννης Ανδρέας -Μαθηματικός Δ.Ε.
Αν. Ταμίας:                Λυζάρδου Αικατερίνη -Μαθηματικός Δ.Ε.
Εφ. Βιβλιοθήκης:        Τζιρίτας Στέφανος -Μαθηματικός Δ.Ε.
Μέλος:                       Πάπιστας Αθανάσιος -Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ
Μέλος:                        Κατσόγιαννης Ηλίας -Μαθηματικός Ι.Ε.
Μέλος:                        Σπύρου Αθηνά -Μαθηματικός Δ.Ε. 


               Ε,Ε,                    
               Μαραντίδης Φώτης -Μαθηματικός Δ.Ε. 
               Παπαγεωργίου Μυρτώ -Μαθηματικός Ι.Ε.