Αίτημα για εισήγηση


Αίτημα για εισήγηση στην 9η Διεθνή Μαθηματική Εβδομάδα 2017Εδώ

*Σε περίπτωση περισσότερων εισηγητών ανά θέμα εργασίας, παρακαλούμε να συμπληρώνετε ο καθένας ξεχωριστό αίτημα.