Καταληκτικές ημερομηνίες

Καταληκτική ημερομηνία για συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή:  30 Νοεμβρίου 2016.
Καταληκτική ημερομηνία για συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή:  30 Νοεμβρίου 2016.
Καταληκτική ημερομηνία για συμμετοχή στην Γραμματεία:  20 Ιανουαρίου 2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών:  1 Φεβρουαρίου 2017.
Έγκριση εργασιών από την επιστημονική επιτροπή: 10 Φεβρουαρίου 2017.  
Ανακοίνωση τελικού προγράμματος:  5 Μαρτίου  2017.  


Τα πρακτικά θα διατίθενται κατά την έναρξη της Μαθηματικής Εβδομάδας.