Επισκέψεις Σχολείων

Μπορείτε να επισκεφθείτε με το Σχολείο σας με εκπαιδευτική εκδρομή 
για να παρακολουθήσουν οι μαθητές του σχολείου σας 
ή να παρουσιάσουν εργασίες στις παράλληλες εκδηλώσεις και Εκθέσεις.

στέλνοντας τις προτάσεις σας με τα στοιχεία επικοινωνίας των προτεινόμενων στο:  afylakis@gmail.com
και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Η Μαθηματική Εβδομάδα γίνεται με την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.