Εργαστήριο των Λύκου-Γαβριήλ

"Με ένα έργο τέχνης, λίγα αριθμητικά σύμβολα και μερικές πινελιές από την ιστορία της επιστήμης γράφω το δικό μου διήγημα". 

Η διάρκεια είναι τρεις ώρες.

Συμμετέχουν και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας.


Το εργαστήριο, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κυρίως δασκάλους, φιλόλογους και μαθηματικούς).
Στόχος του είναι οι συμμετέχοντες να μπορέσουν να εφαρμόσουν την εκπαιδευτική πρόταση στις τάξεις τους (από την Ε’ Δημοτικού έως την Α’ Λυκείου).

Περιεχόμενο του εργαστηρίου
Συνδυάζεται η παρατήρηση ενός έργου τέχνης με τη διδασκαλία των βασικών χαρακτηριστικών ενός συστήματος αρίθμησης; Ποιες ομοιότητες και διαφορές είχαν οι σπουδαίοι πολιτισμοί (των Βαβυλωνίων, των Αιγυπτίων, των Ελλήνων, των Ρωμαίων) αναφορικά με τα συστήματα αρίθμησης και πώς έκαναν αριθμητικούς υπολογισμούς; Πόσο επηρέασαν οι κοινωνικοπολιτισμικές και ιστορικές συνθήκες την εξέλιξη του συμβολισμού στην Αριθμητική και πώς φθάσαμε στην επικράτηση του σύγχρονου, παγκόσμιου ινδοαραβικού συστήματος αρίθμησης; Μπορεί μία διαμάχη να γίνει θέμα διαπραγμάτευσης μέσα στη σχολική τάξη και να στηρίξει μία διδακτική πρόταση παρακινώντας το ενδιαφέρον των μαθητών; Πώς θα μπορούσε να γράψει κανείς μία μαθηματική μυθοπλαστική ιστορία;
Στο εργαστήριό μας θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα προσεγγίζοντας ένα έργο τέχνης με τη μέθοδο «Artful Thinking»*, σε συνδυασμό με ένα φύλλο εργασίας χωρισμένο σε τέσσερις δραστηριότητες. Το εργαστήριο συνδυάζει τα μαθηματικά με την τέχνη, την ιστορία και τη δημιουργική γραφή.
* Η μέθοδος «Artful Thinking» (αναπτύχθηκε σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Harvard) αποτελεί έναν τρόπο παρατήρησης έργων τέχνης που μπορούν να υιοθετηθεί στο πλαίσιο διδακτικών σχεδιασμών. Είναι μια γνωστική διαδικασία που βασίζεται σε ένα δομημένο φάσμα ερωτημάτων που ο εκπαιδευτικός θέτει στους μαθητές του.
Το σύνολο του υλικού θα δοθεί στους συμμετέχοντες είναι:

α) την παρουσίαση που συνοδεύει την εκπαιδευτική πρόταση (αρχείο ppt)
β) το φύλλο εργασίας (έντυπο καθώς και σε αρχείο word)
γ) το γραπτό κείμενο που επεξηγεί αναλυτικά το εργαστήριο (αρχείο pdf)